OFFICERS OF ISAAME

makapa
Lion Rohit C Mehta
Lion Rohit C Mehta

1992 - 1993

Dr.-Ashok-V-Mehta
Lion Dr. Ashok V Mehta
Lion Dr. Ashok V Mehta

2005 - 2006

Lion Mahendra Amarasuriya
Lion Mahendra Amarasuriya
Lion Mahendra Amarasuriya

2007 - 2008

Narthaki
Lion Dr. Naresh Aggarwal
Lion Dr. Naresh Aggarwal

2017 - 2018

INTERNATIONAL DIRECTORS

Gnanasambandam
Lion Virinder K Luthra
Lion Virinder K Luthra

2017 - 2019

Lion-Hastings-E-Chiti
Lion Hastings E Chiti
Lion Hastings E Chiti

2017 - 2019

stalin
Lion Dr. Nawal J Malu
Lion Dr. Nawal J Malu

2018 - 2020

pandiarajan
Lion J P Singh
Lion J P Singh

2018 - 2020

Vannadasan
Lion Qazi Akram Uddin Ahmed
Lion Qazi Akram Uddin Ahmed

2018 - 2020

Tamilanban
Lion Muhammad Adrees
Lion Muhammad Adrees

2018 - 2020

PAST INTERNATIONAL DIRECTORS

2016 - 2018 K Dhanabalan
2016 - 2018 Aruna Abhey Oswal
2016 - 2018 Vijay Kumar Raju
2015 - 2017 Gurucharan Singh Hora
2015 - 2017 Sanjay Khetan
2014 - 2016 R Murugan
2014 - 2016 N S Sankar
2013- 2015 Alexis Vincent Gomes
2013 - 2015 Raju V Manwani
2012 - 2014 Sangeeta Jatia
2012 - 2014 Sunil Kumar R
2011- 2013 Sunil Watawala
2011- 2013 Dr. Jagdish Gulati
2010 - 2012 V V Krishna Reddy
2010 - 2012 Narendra S Bhandari
2009 - 2011 Hamed O B Lawal
2009 - 2011 K P A Haroon
2008 - 2010 Bishnu Bajoria
2008 - 2010 Shyam Malpani
2007 - 2009 Vinod Khanna
2007 - 2009 Malik Khuda Baksh
2006 - 2008 K G Rama Krishna Murthy
2005 - 2007 Sheikh Kabir Hossain
2005 - 2007 Manoj Shah
2004- 2006 Arvinder Pal Singh
2003- 2005 Chigurupati Varaprasad
2003- 2005 Asoka Dez Gunasekara
2002- 2004 K M Goyal
2001- 2003 Dr. S P Amin
2001- 2003 Pravin Chhajed
2000- 2002 Prem Lahoty
1999 - 2001 Nilofer Bakhtiar
1999 - 2001 Muthuraja Nagarajan
1998 - 2000 Dr. Naresh Aggarwal
1997 - 1999 Salim Moussan
1996 - 1998 G Ramaswamy
1995 - 1997 Moslem Ali Khan
1994 - 1996 Kamlesh Jain
1993 - 1995 Ashpoll Kapoor
1992 - 1994 Mohan Lal Tulsian
1991 - 1993 Mahendra Amarasuriya
1990 - 1992 Sushil Kumaar Agrawala
1989 - 1991 Ndoumbe Ekwebell
1988 - 1990 P S Ranganathan
1987 - 1989 Julian Musikanth
1986 - 1988 Dr. Ashok V Mehta
1984 - 1986 Dev Kapoor
1982 - 1984 Chuck A Wijenathen
1980 - 1982 Premchand R Bafana
1978 - 1980 Dennis A Greyvensteyn
1976 - 1978 Bihari Agarwal
1974- 1976 S K Kazerooni
1972 - 1974 Dr. Barry L Cohen
1970 - 1972 Rohit C Mehta
1968 - 1970 Jagdish Raj Sondhi
1966 - 1970 Azar Fawzi W
1964 - 1966 Noshir N Pundole
1962 - 1964 Dr. Roeinton B Khambatta